ES projektai

„UAB „EVABOX“ baldų e.komercijos modelio diegimas“

Projekto Nr.: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1574.

Projekto vertė.: 66 300 Eur (ES finansavimas – 49 725 Eur)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasario 11 d. – 2023 m. sausio 10 d.

Projekto vykdytojas: EVABOX UAB

Projekto tikslas – Efektyviai veikiančio e.komercijos sprendinio įdiegimas bendrovėje, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarinių įtaką bei didinti konkurencingumą. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, vystyti masinę gamyba bei pardavimų apimtis.

Plačiau apie projektą.: UAB „EVABOX“ vykdo projektą „UAB „EVABOX“ baldų e.komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1574. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 49.725 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Kontaktai:

UAB EVABOX

El. paštas.: info@evabox.eu

Tel.: +370 652 22 790